Za pomoc z Waszej strony wielkąMy podziękujemy butelką.Niech ognisty napój bogówWnet wystraszy wszystkich wrogów.Gdy wzruszycie się już wielce,Dajcie upust tej butelce.I nie róbcie takich min,Bo w tym szkiełku jest Cin Cin.01.03.2012